Mostoktatás
Hallgatói információk

Adatvédelmi nyilatkozat

 

Adatvédelmi nyilatkozat:

 

A Modern Oktatási Stúdió Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza, Bercsényi út 4.) felnőttképző intézmény mint adatkezelő kiemelt figyelmet fordít a honlapját (https://www.mostoktatas.hu) meglátogató ügyfelek személyes adatainak védelmére. Amennyiben Ön honlapunkon keresztül vagy az ott található e-mail címek valamelyikét használva személyes adatokat ad meg, abban az esetben hozzájárul ahhoz, hogy azokat a Modern Oktatási Stúdió Nonprofit Kft. a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően nyilvántartsa és kezelje.

 

Speciálisan a Modern Oktatási Stúdió Nonprofit Kft. gondoskodik a képzésben résztvevők adatainak jogszabályokban (a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény 21.§; a 393/2013. (XI.12.) Korm. rendelet 24.§) előírtak szerinti kezeléséről. A képzésben résztvevők nyilvántartása a kizárólag a jogszabályokban előírt adatokat tartalmazza.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezései szerint személyes adatnak minősül bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. Felnőttképző intézményünk személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. Felnőttképzési intézményünk az Ön kérésére minden esetben tájékoztatást ad az általunk kezelt személyes adatairól, azok kezeléséről, továbbá Ön bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve – a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével – törlését vagy zárolását.

 

A weboldalt a lehető legnagyobb gonddal készítettük. Ennek ellenére nem tudjuk szavatolni az itt található információk hibátlanságát. Nem vállalunk semmilyen felelősséget azokért a károkért, amelyek közvetlenül vagy közvetett módon a weboldal használatából adódnak, amennyiben azokat nem szándékosság vagy súlyos hanyagság okozza. Honlapunkról hivatkozások mutatnak olyan internetoldalakra is, amelyeket nem a Modern Oktatási Stúdió Nonprofit Kft. üzemeltet. A gondos tartalmi ellenőrzés ellenére a kapcsolódó külső linkek tartalmát illetően felnőttképző intézményünk nem vállal felelősséget.

 

Tájékoztatjuk, hogy honlapunk legtöbb oldalát anélkül tekintheti meg, hogy bármiféle személyes információt szolgáltatna magáról. Weboldalunkon azonban fellelhetőek olyan szolgáltatások is, melyek igénybevételéhez szükség van az Ön regisztrációjára és azonosítására. Ezen esetekben az Ön által megadott adatokat felnőttképző intézményünk szigorúan bizalmasan kezeli és gondoskodik arról, hogy azokhoz illetéktelen személyek ne férhessenek hozzá.

 

A fenti célok megvalósítására felnőttképző intézményünk olyan eljárási szabályokat alakított ki, melyek alkalmasak a jogszabályokban rögzített adat- és titokvédelmi szabályokban foglalt előírások érvényre juttatására.

 

Jelen adatvédelmi tájékoztatóban hivatkozott jogszabályok megtekinthetők a következő helyen: Nemzeti Jogszabálytár, www.njt.hu

 

Nyíregyháza, 2017. december 1.

 

MOST a jövőd a tét
mostoktatas.hu

MOST a jövőd a tét