Mostoktatás

Adatkezelési tájékoztató

 1. Az adatkezelési tájékoztató célja

Kérjük figyelmesen olvassa el a Tájékoztatót, annak érdekében, hogy megértse, hogy hogyan kezeljük a személyes adatait és megismerje az adatkezeléssel kapcsolatos jogait.

A Modern Oktatási Stúdió Nonprofit Kft. adatkezelőként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében. Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján az az alábbi tájékoztatást adja:

A Modern Oktatási Stúdió Nonprofit Kft. (4400 Nyíregyháza Bercsényi út 4.) (a továbbiakban: Adatkezelő) mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos nemzeti jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban meghatározott elvárásoknak.

Az Adatkezelő adatkezeléseivel kapcsolatosan felmerülő adatvédelmi irányelvek folyamatosan elérhetők a mostoktatas.hu címen.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot jelen tájékoztató bármikor történő megváltoztatására. Természetesen az esetleges változásokról kellő időben értesíti partnereit.

Amennyiben kérdése lenne jelen közleményünkhöz kapcsolódóan, kérjük, írja meg nekünk, és kollégánk megválaszolja kérdését.

Az Adatkezelő elkötelezett tagjai, támogatói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja partnerei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

Az Adatkezelő a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

 1. Az Adatkezelő adatai:

Név:                                 Modern Oktatási Stúdió Nonprofit Kft.

Székhely:                         4400 Nyíregyháza, Bercsényi út 4.

Adószám:                        11699099-1-15

Cégjegyzékszám:            Cg.:15-09-075287

Telefonszám:                   +36-30-3874291

E-mail:                             modernoktatas@gmail.com

Web:                                mostoktatas.hu

Ügyvezető:                      dr. Chrabák László

Adatvédelmi tisztviselő

Név:                                 Szikszai Zsoltné

Telefonszám:                   +36-30-3874291

 1. A kezelt személyes adatok köre
  1. Regisztráció/tagfelvétel során megadandó személyes adatok

Az érintett köteles az alábbi személyes adatokat megadni:

Ellenkező esetben a kapcsolatfelvétel lehetetlen.

  1. Rendezvényen való részvétel esetén megadandó személyes adatok

Az érintett köteles az alábbi személyes adatokat megadni:

Ezen adatok ismerete nélkül nem áll módunkban a kiválasztott rendezvényen való részvételt biztosítani.

  1. Technikai adatok

Az Adatkezelő a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat:

Az Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés ellen.

Az Adatkezelő olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt.

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi:

A sütik feladata:

A testre szabott kiszolgálás érdekében a felhasználó számítógépén kis adatcsomagot, ún. sütit (cookie) helyez el és a későbbi látogatás során olvas vissza. Ha a böngésző visszaküld egy korábban elmentett sütit, a sütit kezelő szolgáltatónak lehetősége van összekapcsolni a felhasználó aktuális látogatását a korábbiakkal, de kizárólag a saját tartalma tekintetében.

Feltétlenül szükséges, munkamenet (session) cookie-k

Ezen sütik célja, hogy a látogatók maradéktalanul és zökkenőmentesen böngészhessék a http://www.mostoktatas.hu/ weboldalát, használhassák annak funkcióit, és az ott elérhető szolgáltatásokat. Az ilyen típusú sütik érvényességi ideje a munkamenet (böngészés) befejezéséig tart, a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a számítógépről, illetve a böngészésre használt más eszközről.

Harmadik fél által elhelyezett cookie-k (analitika)

A http://www.mostoktatas.hu/ weboldalán alkalmazza a Google Analytics, mint harmadik fél sütijeit is. A Google Analytics statisztikai célú szolgáltatás használatával a http://www.mostoktatas.hu/ információkat gyűjt azzal kapcsolatban, hogy a látogatók hogyan használják a weboldalakat. Az adatot a honlap fejlesztésének és a felhasználói élmény javításának céljával használja fel. Ezen sütik szintén lejáratukig a látogató számítógépén vagy böngészésre használt más eszközén, annak böngészőjében maradnak, illetve amíg a látogató nem törli őket.

  1. Hírlevélhez kapcsolódó adatok

A hírlevélre való feliratkozáshoz a név és e-mail cím megadása kötelező, ami elengedhetetlen az üzenetek kézbesítéséhez. Az adatokat mindaddig kezeljük, ameddig azok törlését az érintett nem kéri. A leiratkozás lehetőségét minden hírlevélben egy közvetlen link biztosítja.

 1. A kezelt adatok tervezett felhasználása és megőrzési ideje

Adatkezelés neve

Felhasználása

Jogalap

Megőrzési idő

Számviteli bizonylat kiállítása.

Számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont.

8 év.

Hallgatók.

Hallgatók nyilvántartása.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Jogviszony fennállása alatt és további 5 év.

Kapcsolattartási adatok.

Képzések szervezése.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

1 év

Hírlevél küldés.

Ajánlás, új érdeklődők.

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Hozzájárulás visszavonásáig, de maximum 3 évig.

A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább nyolc évig megőrizzük. A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje nyolc év. A munkaviszony alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje: 50 év. A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat fennállását követő maximum egy év. Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: öt év.

 1. Az adatkezelés célja és jogalapja
  1. Általános adatkezelési irányelvek

Az Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében az érintettek e hozzájárulásukat az adatkezelés bármely szakaszában visszavonhatják.

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük partnereinket.

Felhívjuk az Adatkezelő adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

Az Adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

Az Ön személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg, mint jogalapok:

 1. Az adatok fizikai tárolási helyei

Személyes adatai (vagyis azok az adatok, amelyek az Ön személyével kapcsolatba hozhatók) a következő módon kerülhetnek a kezelésünkbe: egyfelől az internetes kapcsolat fenntartásával összefüggésben az Ön által használt számítógéppel, böngészőprogrammal, internetes címmel, a látogatott oldalakkal kapcsolatos technikai adatok automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben, másfelől Ön is megadhatja nevét, elérhetőségét vagy más adatait, ha személyes kapcsolatba kíván lépni velünk.

A rendszer működtetése során technikailag rögzítésre kerülő adatok: az érintett bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a látogatás során generálódnak és melyeket a http://www.mostoktatas.hu/ rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatot a rendszer az érintett külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül a belépéskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza. Ezen adat egyéb személyes felhasználói adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolható. Az adathoz kizárólag az http://www.mo

MOST a jövőd a tét
mostoktatas.hu

MOST a jövőd a tét