Mostoktatás
Dajka szakmai képzés (01193003)

A dajka bölcsődében, óvodában, gyermekotthonban dolgozó szakember. A gondozás és nevelés intézményeiben dolgozó pedagógusok és kisgyermeknevelők segítőtársa a gyermek nevelésében, gondozásában. A kisgyermekkorú és az óvodáskorú gyermek fejlődését egyebek között a velük foglalkozó szakemberek szakmai tudása, képzettségének minősége garantálja. A kisgyermekkortól az óvodáskor végéig tartó fejlődési ívben kiemelkedő szerephez jutnak a ragaszkodási kapcsolatok, kötődési élmények. A dajka a visszatérő találkozások, az együttesen átélt élmények, a közösen végzett tevékenységek által válik érzelmileg fontos személlyé kisgyermekkorban és óvodáskorban. E képesítés hivatott bővíteni azon szakemberek körét, mely a pedagógus és a kisgyermeknevelő mellett biztosítja a fejlődés személyi feltételeit és a családdal történő együttműködést. Ez garantálja a társadalmi hasznosságát

Iskolai előképzettség: alapfokú iskolai végzettség

Programkövetelmény-modul neve: Nevelési feladatok a dajka tevékenységében

Programkövetelmény-modul neve: Gondozás és egészségvédelem

Programkövetelmény-modul neve: Konyhai és udvari feladatok a dajka tevékeny-
ségében

Programkövetelmény-modul neve: Takarítási feladatok a dajka tevékenységében

INDULÓ TANFOLYAMOK
Helyszín
online képzés
Oktatási napok
Jelentkezési határidő
Időtartam (nap/óra)
400 óra
Várható vizsgaidőpont
Képzés díja
65 000 Ft
Vizsgadíj
várhatóan 55 000 Ft
MOST a jövőd a tét
mostoktatas.hu

MOST a jövőd a tét