Mostoktatás
Kulturális rendezvény szervezője szakmai képzés (03145001)

A kulturális rendezvények szervezője a helyi társadalom kulturális életének, önszerveződési formáinak és hagyományőrzési tevékenységének egyik legfontosabb szakembere. Munkájához tartozik az önkormányzati közművelődési intézmények, művelődési civil szervezetek, kulturális vállalkozások szakszerű és színvonalas működtetésében való közreműködés és kul-turális szervezőmunka ellátása.
A kulturális rendezvények szervezője alkalmas:
- művelődési szolgáltatások, rendezvények szervezésére,
- közösségi programok szervezésére,
- tartalmas szórakozási lehetőségek biztosítására,
- amatőr művészeti és szabadidős körök, klubok, valamint tanfolyamok működésének szakszerű segítésére,
- a szervezet, intézmény szabályok szerinti működtetésére.
Tevékenysége elsősorban a helyi társadalom közművelődési intézményeiben valósul meg: a helyi közösségi művelődést szervező és a közművelődési szolgáltatást biztosító művelődési intézményben (művelődési központ, általános művelődési központ, művelődési ház, közösségi ház, faluház, ifjúsági és gyermekház, ifjúsági információs iroda, szabadidő központ stb.), a szabadidő szórakoztató és művelődési szolgáltatást biztosító egyéb intézményekben (szabadidő park, állat– és növénykert, vidámpark, üdülők stb.), a regionális és megyei fejlesztési fe-ladatokat ellátó és szolgáltatást nyújtó intézményekben (területi, fővárosi közművelődési szakmai szolgáltató szervezet, közművelődési információs központ), a regionális közművelő-dési és közgyűjteményi intézményekben, a helyi társadalom közösségi terében, civil szerveze-teiben.

Iskolai előképzettség: érettségi végzettség

INDULÓ TANFOLYAMOK
MOST a jövőd a tét
mostoktatas.hu

MOST a jövőd a tét